சட்டமன்றம்

1.சட்டமன்றம் – Test link 👇 

சட்டமன்றம் பாடம் 11ஆம் வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு முக்கியமான பாடம். தேர்வு நோக்கில் 30 வினாக்கள் நாம் கொடுத்துள்ளோம் கீழே உள்ள Link யை click செய்து தேர்வை எழுதி பயன் பெறுங்கள்.

 

சட்டமன்றம் – 11th new book political science

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *