நீர் கோளம் பற்றி ஓர் அறிமுகம்

நீர் கோளம் பற்றி ஓர் அறிமுகம் இயற்கை வளங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாகவும் தவிர்க்க இயலாத ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது விடை: நீர்  புவி கோளத்தில் நீர் வளம்

Continue reading

வர்த்தகத்தில் இருந்து பேரரசு வரை

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் வர்த்தகம் எந்தெந்த இடங்களில் உள்ள ஆவணக் காப்பகங்கள் விலைமதிப்பற்ற வரலாற்று தகவல்களின் பெட்டகமாகவும் லிஸ்பன் கோவா பாண்டிச்சேரி சென்னை நம் வரலாற்றை எழுதுவதற்கு நமக்கு

Continue reading

புவியின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் ஆய்வு

  புவி பற்றிய தகவல்கள் புவியின் உள்கட்டமைப்பு… 7ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம் புவியின் உள்ளமைப்பை பழத்தோடு ஒப்பிடலாம். விடை : ஆப்பிள்.2. புவி அதிர்வு அலைகள்

Continue reading

பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடல்

நாட்டின் பொருளாதாரம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றம் என்பதே அதன் என்று அறியப்படுகிறது. பொருளாதார மேம்பாடு வாழ்க்கைத் தரத்தில் மேம்பாட்டை குறிப்பது உயர்ந்த

Continue reading

தொல்குடி விழுமியங்கள் மற்றும் கலாச்சாரம்

தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறை தமிழ்நாட்டில் தொல்குடியினர் நெருப்பு மூட்ட- முங்கிலையும்,  உழவுசெய்ய- பன்றியையும், நோய் தீர்க்க எதை பயன்படுத்தினர் கீழாநெல்லி, மலைவேம்பு பெண்கள் பகட்டான வாழ்வை விரும்பாமல்,

Continue reading

நிலத்தோற்றங்கள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம்

நிலத்தோற்றங்கள் பற்றி ஒரு பார்வை புவியின் மேற்பரப்பில் பல இடங்களில் ஏற்படும் உயர்நிலப் பகுதிகள் மற்றும் தாழ்வு பகுதிகள் செயல்முறைகளால் ஏற்படுகின்றன அகச்செயல்முறை( சரி) புறச்செயல்முறை பாறைச்

Continue reading

புவிபுற செயல்முறைகள் மற்றும் புவியியல் மாற்றங்கள்

புவிபுறச் செயல்முறைகள் புவியின் செயல்பாடுகளில் பின்வருவனவற்றுள் சரியானதை தேர்ந்தெடுக புவி பல்வேறு மாறுதல்களுக்கு உள்ளாக காரணம் புவியின் அக மற்றும் புறச்செயல்முறைகள். புறச்செயல்முறைகள் சூரிய சக்தி மற்றும்

Continue reading

வேதகால மக்களின் வாழ்க்கை முறை

வேதகால மக்களின் தொடக்க நிலை ஆரியர்கள் வருகையால் வேத காலம் எனும் கால கட்டம் தொடங்கியது. இந்தியவரலாற்றில் வேதகாலத்தின் கால அளவு கி.மு 1500 – 600.

Continue reading

தமிழ்நாட்டில் முக்கிய திருவிழாக்கள்

முன்னுரை கோயில்களில் நாள்தோறும் வழிபாடுகள் நடந்தாலும் ஆண்டிற்கு ஒருமுறை சிறப்பு வழிபாடு நடைபெறும் அதுவே என்று அழைக்கப்படுகிறது திருவிழா மாயோன் மேய காடுறை உலகமும் சேயோன் மேய மைவரை

Continue reading